บุหรี่นอกราคาส่ง

สูบบุหรี่ = เสียเงิน สูญเสียสุขภาพ

หลายคนเข้าใจผิดว่าบุหรี่ราคาถูก เป็นทางเลือกที่ประหยัด แต่รู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้ว การสูบบุหรี่ไม่เพียงแต่ เสียเงิน แต่ยัง สูญเสียสุขภาพอีกด้วย

บทความนี้

จะพาทุกท่านไปเปิดเปลือยความจริง

เบื้องหลัง “สูบบุหรี่ = เสียเงิน สูญเสียสุขภาพ”

สูบบุหรี่ = เสียเงิน

 • เสียค่าบุหรี่: เงินที่เสียไปกับบุหรี่ สามารถนำไปซื้อของจำเป็น หรือเก็บออมไว้ใช้ในอนาคตได้
 • เสียค่ารักษาพยาบาล: ผู้สูบบุหรี่ มีโอกาสป่วยเป็นโรคร้าย ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก
 • เสียค่าเสียโอกาส: ผู้สูบบุหรี่ มีอายุขัยสั้นลง เสียโอกาสในการทำงาน และใช้ชีวิตกับคนที่รัก

สูบบุหรี่ = สูญเสียสุขภาพ

 • โรคปอด: บุหรี่เป็นสาเหตุหลัก ของโรคปอดต่างๆ เช่น มะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
 • โรคหัวใจ: บุหรี่เป็นสาเหตุ ของโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคมะเร็ง: บุหรี่เป็นสาเหตุ ของมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งกล่องเสียง
 • โรคอื่นๆ: บุหรี่ยังเป็นสาเหตุ ของโรคอื่นๆ อีกมากมาย เช่น โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน โรคตาเสื่อม

ตัวอย่าง

คุณสมศักดิ์ อายุ 50 ปี สูบบุหรี่มานาน 20 ปี

ปัจจุบันป่วยเป็น โรคถุงลมโป่งพอง ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ คุณสมศักดิ์ เสียใจ

ที่เริ่มสูบบุหรี่ เพราะตอนนี้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขเหมือนเมื่อก่อน เลิกบุหรี่ดีกว่าไหม?

การเลิกบุหรี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำเพื่อตัวเอง

 • ประหยัดเงิน: มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น
 • สุขภาพดีขึ้น: หายใจได้สะดวก ลดความเสี่ยงต่อโรคร้าย
 • มีชีวิตยืนยาว: มีอายุขัยที่ยาวนานขึ้น
 • เป็นตัวอย่างที่ดี: เป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับลูกหลาน

วิธีการเลิกบุหรี่

มีวิธีการมากมายที่จะช่วยให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ

 • ปรึกษาแพทย์: แพทย์จะประเมินความเสี่ยง และแนะนำวิธีการเลิกบุหรี่ที่เหมาะสม
 • ใช้ยา: มีหลายชนิดของยา ที่ช่วยลดความอยากบุหรี่
 • การบำบัด: การบำบัดพฤติกรรม ช่วยให้เข้าใจสาเหตุของการสูบบุหรี่ และหาวิธีจัดการกับความอยากบุหรี่
 • กลุ่มช่วยเหลือ: การเข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือ จะช่วยให้ได้รับกำลังใจ และคำแนะนำจากผู้ที่เคยเลิกบุหรี่
LINE LOGO SVG