บุหรี่นอกราคาส่ง

เลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรัก ปกป้องครอบครัวจากควันพิษบุหรี่ราคาถูก

ควันบุหรี่มือสอง เป็นภัยร้ายเงียบที่คุกคามสุขภาพของทุกคน

โดยเฉพาะเด็กๆ และผู้สูงอายุ

บทความนี้ มุ่งเน้นไปที่การรณรงค์ให้ผู้สูบบุหรี่

เลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรัก

ปกป้องครอบครัวจากควันพิษบุหรี่ราคาถูก

อันตรายของควันบุหรี่มือสอง

ควันบุหรี่มือสอง ประกอบไปด้วยสารเคมีอันตรายกว่า 7,000 ชนิด

ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ ดังนี้

 • เด็ก: เสี่ยงต่อโรคปอดอักเสบ โรคหอบหืดโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังพัฒนาการช้า การติดเชื้อหูและอาจเสียชีวิตจาก SIDS (Sudden Infant Death Syndrome)
 • ผู้ใหญ่: เสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคอื่นๆ
 • ผู้สูงอายุ: เสี่ยงต่อโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและโรคอื่นๆ

บุหรี่ราคาถูก : อันตรายทวีคูณ

บุหรี่ราคาถูก มักมีสารพิษปนเปื้อนมากกว่าบุหรี่ราคาแพง

ควันบุหรี่จากบุหรี่ราคาถูก

จึงยิ่งส่งผลร้ายต่อสุขภาพของผู้สูบและผู้รอบข้าง

เลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรัก

การเลิกบุหรี่ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำเพื่อคนที่คุณรัก

 • ปกป้องครอบครัวจากควันพิษบุหรี่:การเลิกบุหรี่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคต่างๆ
 • สร้างบรรยากาศที่ดีในบ้าน:อากาศบริสุทธิ์ ปลอดควันบุหรี่ช่วยให้ทุกคนในบ้านมีสุขภาพที่ดี
 • เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลาน:เด็กๆ จะเติบโตขึ้นโดยไม่ต้องสูบบุหรี่ห่างไกลจากสารพิษและโรคร้าย

วิธีการเลิกบุหรี่

มีวิธีการมากมายที่จะช่วยให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ

 • ปรึกษาแพทย์: แพทย์จะประเมินความเสี่ยงและแนะนำวิธีการเลิกบุหรี่ที่เหมาะสม
 • ใช้ยา: มีหลายชนิดของยาที่ช่วยลดความอยากบุหรี่
 • การบำบัด: การบำบัดพฤติกรรมช่วยให้เข้าใจสาเหตุของการสูบบุหรี่และหาวิธีจัดการกับความอยากบุหรี่
 • กลุ่มช่วยเหลือ: การเข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือจะช่วยให้ได้รับกำลังใจและคำแนะนำจากผู้ที่เคยเลิกบุหรี่

แรงจูงใจในการเลิกบุหรี่

 • เพื่อสุขภาพที่ดี: การเลิกบุหรี่ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นหายใจได้สะดวกลดความเสี่ยงต่อโรคร้าย
 • ประหยัดเงิน: การเลิกบุหรี่ช่วยให้ประหยัดเงินมีเงินเหลือเก็บมากขึ้น
 • เพื่อคนที่คุณรัก: การเลิกบุหรี่เป็นการแสดงความรักและความห่วงใยต่อคนที่คุณรัก

บทสรุป

การเลิกบุหรี่เป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่ก็คุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่ได้ จงเริ่มต้นวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อคนที่คุณรัก

ห่างไกลจากควันพิษบุหรี่ราคาถูก หากเลิกไม่ ก็สั่งซื้อกับเราได้เลย

LINE LOGO SVG